استارتاپ پلاین بزودی ...


بزودی اطلاعات تکمیل خواهد شد ...

اعضای تیم

کیانا مشفق
کیانا مشفق
لیدر
پرنیا مشفق
پرنیا مشفق
مسئول بخش مارکتینگ