وبینار


اطلاع رسانی وبینارها بزودی...

ما تلاش خواهیم کرد زمینه های یادگیری و نقش هایی که در دنیای امروز مورد نیاز هستند ولی جایی برای آنها در مدرسه یا دانشگاه در نظر گرفته نشده را فراهم کنیم.

 

برای ثبت نام کلیک کنید