نوان میزبان دختران مکانیک


 کیانا و نیلوفر دو دختر مکانیک کار ایرانی داستان زندگی شون رو برای نوجوونای نوانی روایت کردن

روزی گاراژ خودمون رو می زنیم!

کیانا و نیلوفر از 4‌ماه پیش تو یه مکانیکی شاگردی می‌کنن

نیلوفر مجسمه‌ساز و گرافیست هست و کیانا هم حقوق خونده اما اون ها  مکانیکی رو برای شغل آینده‌شون انتخاب کردن

مردم لباس‌هامون رو که می‌دیدن تعجب می‌کردن روزای اول با لباس‌های خودمون، مانتو و روسری می‌ومدیم و لباس کار نداشتیم هر کسی ما رو می‌دید نمی‌تونست تشخیص بده که ما چرا اینجاییم