فعالیت استارتاپ مدان در زمینه‌ی گردشگری سلامته. جامعه هدف استارتاپ مدان گردشگران و بیماران داخل و خارج‌ از کشور هست.مدان در  بخش  جراحی های زیبایی فعالیت میکنه.
 


بزودی اطلاعات کامل خواهد شد ...

اعضای تیم

مرتضی اسحاقی
مرتضی اسحاقی
لیدر
محمدرضا یوسفی
محمدرضا یوسفی
مسئول بخش فنی
بهراد بهجتی
بهراد بهجتی
عضو تیم فنی
امیرعلی رفتاری
امیرعلی رفتاری
عضو بخش مارکتینگ
امیرمهدی جوانی
امیرمهدی جوانی
عضو بخش مارکتینگ
مانی کشاورز
مانی کشاورز
عضو بخش مارکتینگ