استارتاپ همدم به سالمندانی که تنها هستن کمک میکنه تا با داشتن یه هم صحبت خوب حالشون خوب بشه ، فقط کافیه یکمی با خودتون فکر کنید ببینید چقدر این عزیزان تنها هستن و اغلب بخاطر شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما و بزرگترها از هیچ وقت نتونستیم تو شرایط سالخوردگی پدران و مادران عزیزمون همدم خوبی براشون باشیم


بزودی اظلاعات کامل خواهد شد ....

اعضای تیم

فاطمه پایکار
فاطمه پایکار
لیدر
نیکی آنالوئی
نیکی آنالوئی
مسئول بخش فنی
هلیا خدابنده ئی
هلیا خدابنده ئی
مسئول بخش مارکتینگ