استارتاپ بازیافتینو بزودی...


بزودی اطلاعات تکمیل خواهد شد ...

اعضای تیم

پارسا صدایی
پارسا صدایی
لیدر
ایلیا جواهری
ایلیا جواهری
جستجوگر
محمد مهدی کلهر
محمد مهدی کلهر
مارکتینگ
فربد فریدی
فربد فریدی
بخش فنی