درون همه ما یه قهرمان وجود داره! نوجوون هایی هستن که با تمام سختی ها، با روحیه عالی و پشتکار برای اهداف و رویاهاشون تلاش کردن بچه های تیم تولید محتوای نوان از همین دست نوجوون ها هستن و آینده رو اونطور که خودشون میخوان برای خودشون رقم میزنن


اطلاعات بزودی کامل خواهد شد...

اعضای تیم